ГРУПА „СИЯНИЕ“

Порасналите ни момичета, които пеят при нас от 4 годишни. Те се занимават с музика на професионално ниво и са както живата история, така и лицето на Център „Зорница”.