НЕВЕРОЯТНИТЕ ХЛАПЕТА

"НЕВЕРОЯТНИТЕ ХЛАПЕТА"„НЕВЕРОЯТНИТЕ ХЛАПЕТА“ (3 – 5 години)

 Това са най-малките сладури на център „Зорница” /от 3 до 5 години/. Посредством нетрадиционни похвати те усвояват основни навици и  умения на сценично поведение,  овладяват подходящ песенен репертоар, чрез който откриват многоликия свят на песента и формират у себе си положително отношение към музиката.